01-01-2014

Een sportief 2014 gewenst!

Ik wil mijn team en paarden bedanken voor een geweldig 2013! Ook dank aan mijn sponsors, paardeneigenaren en fans. Jullie hebben er mede voor gezorgd dat 2013 een geweldig jaar was. Ik wens jullie alle goeds en een gezond 2014!

Met de sportieve groeten,

Harrie Smolders